You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML استخراج قوانین جیره‌بندی تلفیقی برای مدیریت بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی
سید مهدی سجادی، حمیدرضا صفوی *، امید بزرگ حداد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر رژیم‌های مختلف آب آبیاری بر توسعه ریشه و بهره‌وری مصرف آب گیاه فلفل سبز
فراست سجادی، حسین شریفان، صابر جمالی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثرات جهت شخم و تراکم کشت بر هدررفت آب و خاک در کشتزار دیم در منطقه نیمه‌خشک
علی رضا واعظی *، مجید باقری، کامران افصحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه‌های توزیع آب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
محمدعلی گرانمهر *، محمدرضا چمنی، کیوان اصغری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن‌های آرمور ساده و L شکل در بالادست و پایین‌دست آبگیر، بر هیدرولیک جریان رودخانه و دبی انحرافی آبگیر به‌کمک مدل فیزیکی
اقبال گراوندی، امیرعباس کمان بدست *، علیرضا مسجدی، محمد حیدرنژاد، امین بردبار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی قابلیت سری زمانی داده‌های سنجنده چندطیفی OLI در تهیه نقشه الگوی کشت غالب به روش گام‌به‌گام (مطالعه موردی: شهرستان چادگان)
وحید راهداری *، علیرضا سفیانیان، سعید پورمنافی، حمید قیومی محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی مرفومتری، مدل‌سازی و استخراج آبراهه‌ها از مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از مدل زیر‌پیکسل جاذبه
مرضیه مکرم، عبدالرسول زارعی، محمد جواد امیری *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم دانه‌ای و شبیه‌سازی عملکرد آن با استفاده از مدل SWAP
مرضیه یزدخواستی، محمد شایان نژاد، حمیدرضا عشقی زاده *، محمد فیضی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر زهکشی کنترل شده و سطوح مختلف کود نیتروژن برمقدار زه‌آب و آبشویی نیترات
مسعود نوشادی *، سمانه کریمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی راندمان‌های آبیاری، کارآیی مصرف و بهره‌وری آب در حوضه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود)
رضا جمالی، سینا بشارت *، مهدی یاسی، افشین امیرپور دیلمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی شاخص‌های خطای عملکرد مدیریت تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
بابک مومنی *، محسن مسعودیان، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، علیرضا عمادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیش‌بینی قابلیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک رخدادهای نادر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، گرگان)
کاظم نصرتی *، مینا حیدری، محمد مهدی حسین زاده، سمیه عمادالدین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی مدل استنباط خاک (SIE) در نقشه‌برداری خاک با تأکید بر استفاده از دانش کارشناس و منطق فازی (شهرستان جلفا -گلفرج)
اذر فاریابی *، حمیدرضا متین فر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر شرایط رطوبتی و غلظت آمونیوم بر نیترات‌سازی در دو خاک با بافت متفاوت
رویا دارابی کندلجی، شاهین اوستان *، ناصر علی اصغرزاد، نصرت اله نجفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل نوسانات بارش‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه با روش SMK در دوره آماری 2015-1986
فاطمه بانان فردوسی *، یعقوب دین پژوه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی، پایش و بررسی سازوکار زمین‌لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی پراکنش کننده‌های دائمی تصاویر ماهواره‌ای رادار با روزنه ترکیبی
کورش شیرانی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاک‌های آلوده
صدیقه قاسمی *، علیرضا حسین پور، شهرام کیانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML سطح آلودگی جیوه در گردوغبار خیابانی شهر اهواز و توزیع مکانی آن
حدیث بابایی، نوید قنواتی *، احد نظرپور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی کارایی و آنالیز حساسیت روشCOP مبتنی بر تکنیکRS و GIS در تعیین آسیب‌پذیری آبخوان کارستی دشت الشتر لرستان
علی حقی زاده، حسین یوسفی *، پروین نورمحمدی، یزدان یاراحمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی نقش ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک آبکند و عوامل زمین‌محیطی حوضه بالادست آن بر گسترش فرسایش آبکندی
بهنام فرید گیگلو *، رضا قضاوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر قدرت یونی زئولیت بر جذب آرسنیک و عناصر ضروری گندم درخاک‌های آلوده به جنگ‌افزار‌ها و سلاح‌های شیمیایی
علی آزوغ، سید کیوان مرعشی *، تیمور بابائی نژاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثرات جاده بر پوشش گیاهی و برخی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و قابلیت استفاده عناصر خاک (مطالعه موردی: جاده داراب – بندرعباس)
مهدی نجفی قیری *، یاسمن کیاسی، فریدون خادمی، علی رضا محمودی، حمید رضا بوستانی، مرضیه مکرم، محمد جواد غلامی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب‌گیر برای افزایش راندمان تله‌اندازی
کاظم اسماعیلی *، سهیلا سیفی، هدی سالاری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده و جزء‌بندی فسفر در تعدادی از خاک‌های آهکی استان چهار محال و بختیاری
مرتضی شیرمحمدی *، علیرضا حسین پور، شهرام کیانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره
فرهاد فرسادنیا، بیژن قهرمان *، رضا مدرس، علیرضا مقدم نیا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آزمایشگاهی اثر شکاف در بدنه آبشکن بر کنترل آبشستگی اطراف آن در قوس 180 درجه
علیرضا مسجدی *، بیتا جعفری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین عوامل مؤثر بر کارایی مصرف آب لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری
محسن جهان *، بهزاد امیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل و مقایسه چرخه‌های دمای کمینه، بیشینه و بارش استان مازندران (مطالعه موردی: ‌‌ایستگاه‌های همدید رامسر و بابلسر)
علی شاهبایی کوتنایی *، مجید فرومدی، امید احمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدل عددی نیمه‌ضمنی روندیابی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: بازه لیقوان تا هروی لیقوان‌چای، تبریز)
رضا مهدوی *، مهدی فولادی پناه، ناصر عبدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر کاربری‌های مختلف اراضی بر برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک
حسین شکفته *، اعظم مسعودی، سعید شفیعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb