دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 2350
Homepage URL https://jstnar.iut.ac.ir
Contact name: JWSS - Isfahan University of Technology
Contact Email jwss@of.iut.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://jstnar.iut.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://jstnar.iut.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://jstnar.iut.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://jstnar.iut.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=27

List of articles https://jstnar.iut.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=8
https://jstnar.iut.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=58
https://jstnar.iut.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=108

Abstract examples (Persian) https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-48-fa.html
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-49-fa.html
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-3252-fa.html
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-4239-fa.html
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-4243-fa.html

Article examples (Persian) https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-48-fa.pdf
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-49-fa.pdf
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-3252-fa.pdf
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-4239-fa.pdf
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-4243-fa.pdf

Abstract examples (English) https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-48-en.html
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-49-en.html
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-3252-en.html
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-4239-en.html
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-4243-en.html

Article examples (English) https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-48-en.pdf
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-49-en.pdf
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-3252-en.pdf
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-4239-en.pdf
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-4243-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb