ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2023: Volume 27 - Number 4

2023: Volume 27 - Number 3

2023: Volume 27 - Number 2

2023: Volume 27 - Number 1

2023: Volume 26 - Number 4

2022: Volume 26 - Number 3

2022: Volume 26 - Number 2

2022: Volume 26 - Number 1

2022: Volume 25 - Number 4

2021: Volume 25 - Number 3

2021: Volume 25 - Number 2

2021: Volume 25 - Number 1

2021: Volume 24 - Number 4

2020: Volume 24 - Number 3

2020: Volume 24 - Number 2

2020: Volume 24 - Number 1

2020: Volume 23 - Number 4

2019: Volume 23 - Number 4

2019: Volume 23 - Number 3

2019: Volume 23 - Number 2

2019: Volume 23 - Number 1

2019: Volume 22 - Number 4

2018: Volume 22 - Number 3

2018: Volume 22 - Number 2

2018: Volume 22 - Number 1

2018: Volume 21 - Number 4

2017: Volume 21 - Number 3

2017: Volume 21 - Number 2

2017: Volume 21 - Number 1

2017: Volume 20 - Number 78

2016: Volume 20 - Number 77

2016: Volume 20 - Number 76

2016: Volume 20 - Number 75

2016: Volume 19 - Number 74

2015: Volume 19 - Number 73

2015: Volume 19 - Number 72

2015: Volume 19 - Number 71

2015: Volume 18 - Number 70

2014: Volume 18 - Number 69

2014: Volume 18 - Number 68

2014: Volume 18 - Number 67

2014: Volume 17 - Number 66

2013: Volume 17 - Number 65

2013: Volume 17 - Number 64

2013: Volume 17 - Number 63

2013: Volume 16 - Number 62

2012: Volume 16 - Number 61

2012: Volume 16 - Number 60

2012: Volume 16 - Number 59

2012: Volume 15 - Number 58

2011: Volume 15 - Number 57

2011: Volume 15 - Number 56

2011: Volume 15 - Number 55

2011: Volume 14 - Number 54

2010: Volume 14 - Number 53

2010: Volume 14 - Number 52

2010: Volume 14 - Number 51

2010: Volume 13 - Number 50

2009: Volume 13 - Number 49

2009: Volume 13 - Number 48

2009: Volume 13 - Number 47

2009: Volume 13 - Number 47

2009: Volume 12 - Number 46

2009: Volume 12 - Number 46

2008: Volume 12 - Number 45

2008: Volume 12 - Number 44

2008: Volume 12 - Number 43

2008: Volume 11 - Number 42

2007: Volume 11 - Number 41

2007: Volume 11 - Number 40

2007: Volume 11 - Number 1

2007: Volume 10 - Number 4

2006: Volume 10 - Number 3

2006: Volume 10 - Number 2

2006: Volume 10 - Number 1

2006: Volume 9 - Number 4

2005: Volume 9 - Number 3

2005: Volume 9 - Number 2

2005: Volume 9 - Number 1

2005: Volume 8 - Number 4

2004: Volume 8 - Number 3

2004: Volume 8 - Number 2

2004: Volume 8 - Number 1

2004: Volume 7 - Number 4

2003: Volume 7 - Number 3

2003: Volume 7 - Number 2

2003: Volume 7 - Number 1

2003: Volume 6 - Number 4

2002: Volume 6 - Number 3

2002: Volume 6 - Number 2

2002: Volume 6 - Number 1

2002: Volume 5 - Number 4

2001: Volume 5 - Number 3

2001: Volume 5 - Number 2

2001: Volume 5 - Number 1

2001: Volume 4 - Number 4

2000: Volume 4 - Number 3

2000: Volume 4 - Number 2

2000: Volume 4 - Number 1

2000: Volume 3 - Number 4

1999: Volume 3 - Number 3

1999: Volume 3 - Number 2

1999: Volume 3 - Number 1

1999: Volume 2 - Number 4

1998: Volume 2 - Number 3

1998: Volume 2 - Number 2

1998: Volume 2 - Number 1

1997: Volume 1 - Number 2

1997: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb