نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology- فرآیند داوری ها و هزینه ها
نحوه داوری و پرداخت هزینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تمام مقاله های ارائه شده پس از بررسی اولیه سردبیر توسط حداقل دو فرد متخصص در موضوع داوری می شوند. تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد. 
 

بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در مجله علوم آب و خاک طبق اطلاعیه زیر، هزینه دارد. لذا مقاله پس از بررسی اولیه توسط دبیر محترم علمی مجله ، چنابچه مقاله جزو سرفصل های مجله باشد و برای ارسال برای داوری تایید شود برای نویسنده نامه ای با توضیحات لازم مبنی بر پرداخت هزینه داوری ارسال خواهد شد.
 

مجله علوم آب و خاک برای داوری و چاپ مقاله هزینه دریافت می نماید که به شرح زیر می باشد:
1

هزینه داوری و چاپ مقالات از تاریخ  97/4/1  به شرح زیر می باشد:
1
بدینوسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می­رساند بنا به نظر هیات تحریریه محترم مجله، از تاریخ 97/4/1 برای انجام مراحل داوری هر مقاله که به این مجله برای بررسی و داوری ارسال شود، مبلغ 150،0۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) دریافت خواهد شد. همچنین درصورت پذیرفته شدن هر مقاله جهت چاپ، مبلغ 150،0۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) دیگر برای تأمین بخشی از هزینه­ های چاپ از نویسنده (گان) دریافت خواهد شد. به عبارت دیگر برای بررسی و چاپ مقالات پذیرفته شده مبلغ 3۰۰,۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) از نویسندگان دریافت خواهد شد لازم به ذکر است این مبلغ به شماره حساب اختصاصی IR860100004001071803022757  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همراه با درج شناسه نهایی نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 396071861115400000000000000524 ، واریز نموده و اصل فیش آن را به دبیرخانه مجله به آدرس زیر ارسال فرمایید. ضمناً فایل اسکن شده فیش را به صورت فایل ضمیمه بر روی پرونده آپلود نمایید.
1
 *  توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود. 
(تا قبل از تاریخ ذکر شده هزینه داوری 100000تومان (یکصد هزار تومان) و هزینه پذیرش مقاله نیز 100000 تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology:
http://jstnar.iut.ac.ir/find.php?item=1.95.45.fa
برگشت به اصل مطلب