علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- اخبار ورویدادها
مقاله ارسال شده برای داوران گرامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
م
ضمن تشکر و قدردانی از داوران محترم مجله جهت همکاری در داوری مقالات، لذا به استحضار می رساند که با توجه به تغییرات سایت ، فایلی که در اختیار داوران قرار می گیرد فایل pdf می باشد و امکان بارگذاری فایل word جهت داوری مقاله برای داوران وجود ندارد. این تغییرات جهت بهبود عملکرد مقالات می باشد و از حسن توجه شما در امور داوری مقالات بسیار سپاسگزاریم.

م
 
نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.89.49.fa.html
برگشت به اصل مطلب