علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- اخبار ورویدادها
نمایه شدن مجله در Doaj و ISC

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند که همه شماره های مجله علوم آب و خاک در سایت Directiory of Open Access Journals) DOJ) نمایه شده است. 

همچنین تمام شماره های نشریه علوم آب و خاک در سایت Islamic World Science Citation Center) ISC) نیز نمایه شده است. نام فارسی این سایت پایگاه استنادی جهان اسلام می باشد. آدرس اینترنتی این سایت اینست:

                                                                                                                                                                     http://www.isc.gov.ir/?lan=fa

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.89.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب