نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان است که به همت دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه چاپ و منتشر می گردد.  این مجله یکی از معتبرترین نشریات علمی کشور است که به زبان فارسی همراه با چکیده هایی به زبان انگلیسی به چاپ می رسد. هدف از انتشار این مجله گسترش و اعتلای تحقیقات علمی در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد ارتباط وهماهنگی بین محققین، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاهها و موًسسات تحقیقاتی و همچنین برای توسعه مرزهای دانش می باشد.

 مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) در سال 1376 تاًسیس شد و از شهریور ماه 1376 تاکنون به طور پیوسته و به صورت فصلی (4 شماره در سال) منتشر می شود. این مجله در آذر ماه 1378 توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با رتبه علمی – پژوهشی تاًیید گردیده است.

 مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) دانشگاه صنعتی اصفهان به روز ترین مجله علمی – پژوهشی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی در کشور می باشد و مقالات آن قبل از چاپ در پایگاه اینترنتی نشریات علمی این دانشگاه به آدرس  http://jstnar.iut.ac.ir  به صورت pdf به طور رایگان قابل دسترسی عموم محققین سراسر کشور و جهان می باشد. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) دانشگاه صنعتی اصفهان در پایگاههای اطلاع زسانی ذیل نمایه می گردد:


 •   صاحب‌ امتیاز و ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   مدیر مسئول‌ : دکتر محمد شاهدی‌
 •   سردبیر : دکتر جهانگیر عابدی کوپایی


 •   ویراستار فارسی : مهناز پیرزاده
 •   ویراستار انگلیسی : دکتر حسن جلالی
 •   امور کارشناسی : علیه نافذ
 •   صفحـه‌ آرا : دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •   امور دفتری‌ : دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •   چاپ‌ : چاپخانه‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   نشانی‌ مجله‌: اصفهان‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌، کتابخانه مرکزی‌، دفتر نشریات‌ علمی‌، مجله‌ علوم آب و خاک (علوم‌ و فنون‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌)
 •   کدپستی‌ 8415683111 ،
 •     تلفن‌ 33912793 (031)
 •   پست‌ الکترونیک‌ jwssof.iut.ac.ir
 •  پایگاه اینترنتی  http://Jstnar.iut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology:
http://jstnar.iut.ac.ir/find.php?item=1.39.10.fa
برگشت به اصل مطلب