علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علوم آب و خاک  از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان است که به همت دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه چاپ و منتشر می گردد.  این مجله یکی از معتبرترین نشریات علمی کشور است که به زبان فارسی همراه با چکیده هایی به زبان انگلیسی به چاپ می رسد. هدف از انتشار این مجله گسترش و اعتلای تحقیقات علمی در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد ارتباط وهماهنگی بین محققین، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاهها و موًسسات تحقیقاتی و همچنین برای توسعه مرزهای دانش می باشد.

مجله علوم آب و خاک در سال ۱۳۷۶ تاًسیس شد و از شهریور ماه ۱۳۷۶ تاکنون به طور پیوسته و به صورت فصلی (۴ شماره در سال) منتشر می شود. این مجله در آذر ماه ۱۳۷۸ توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با رتبه علمی – پژوهشی تاًیید گردیده است.

مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان به روز ترین مجله علمی – پژوهشی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی در کشور می باشد و مقالات آن قبل از چاپ در پایگاه اینترنتی نشریات علمی این دانشگاه به آدرس  http://jstnar.iut.ac.ir  به صورت pdf به طور رایگان قابل دسترسی عموم محققین سراسر کشور و جهان می باشد. مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان در پایگاههای اطلاع زسانی ذیل نمایه می گردد:


 •   صاحب‌ امتیاز و ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   مدیر مسئول‌ : دکتر محمد شاهدی‌
 • مدیر اجرایی: دکتر محسن سلیمانی
 •   سردبیر : دکتر جهانگیر عابدی کوپایی


 •   ویراستار فارسی : دکتر فاطمه خیامیم
 •   ویراستار انگلیسی : دکتر فاطمه خیامیم
 •   امور کارشناسی : خدیجه شاه‌محمدی
 •   صفحـه‌ آرا : دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •   امور دفتری‌ : دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •   چاپ‌ : چاپخانه‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   نشانی‌ مجله‌: اصفهان‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌، کتابخانه مرکزی‌، دفتر نشریات‌ علمی‌، مجله‌ علوم آب و خاک
 •   کدپستی‌ ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ ،
 •     تلفن‌ ۳۳۹۱۲۷۹۳ (۰۳۱)
 •   پست‌ الکترونیک‌ jwssof.iut.ac.ir
 •  پایگاه اینترنتی  http://Jstnar.iut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.39.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب