علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- فرآیند داوری ها
نحوه ی داوری مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای فرایند داوری

تعریف داوری و فرایند داوری

داوری: ارزیابی انتقادی و سازنده ازدستنوشته‌های عرضه شده به مجلات که توسط افراد متخصص و باتجربه انجام می‌شود. داوری در مجلات علمی، همترازخوانی (Peer review) نامیده می‌شود. یعنی افرادی که در یک زمینه فعالیت دارند مقاله‌های یکدیگر را بررسی می‌کنند.

داوری پنهان: جداکردن اطلاعات مربوط به نویسندگان ازمقاله خود پیش از ارسال برای داوری و پنهان بودن هویت داوران
داوری آشکار: مشخص بودن هویت داوران با هدف مسئولیت بیشتر از طرف داوران و اعتبار بیشتر برای کار انجام شده

در مجله آب و خاک داوری پنهان، توسط داوران انجام می شود.
 

 چارت راهنمای داوری 

تمام مقاله های ارائه شده در مجله آب و خاک، پس از بررسی اولیه سردبیر توسط حداقل دو فرد متخصص در موضوع داوری می شوند. تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد. 

 بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در مجله علوم آب و خاک طبق اطلاعیه درج شده در صفحه اصلی سایت، هزینه دارد. لذا مقاله پس از بررسی اولیه توسط دبیر علمی مجله ، چنابچه مقاله جزو سرفصل های مجله باشد و برای ارسال برای داوری تایید شود برای نویسنده نامه ای با توضیحات لازم مبنی بر پرداخت هزینه داوری ارسال خواهد شد.
 

 چارت فرایند داوری الکترونیک


نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.95.45.fa.html
برگشت به اصل مطلب