علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- اخبار ورویدادها
پذیرش مجله در سایت Doaj

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند که همه شماره های مجله علوم آب و خاک در سایت Directiory of Open Access Journals) DOJ) نمایه شده است. 

همچنین تمام شماره های نشریه علوم آب و خاک در سایت Islamic World Science Citation Center) ISC) نیز نمایه شده است. نام فارسی این سایت پایگاه استنادی جهان اسلام می باشد. آدرس اینترنتی این سایت اینست:

                                                                                                                                              http://www.isc.gov.ir/?lan=fa

بدینوسیله با کمال خرسندی به اطلاع همکاران محترم و کلیه علاقه مندان به مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی می رساند که خوشبختانه این مجله از تاریخ 10/11/1386 در سایت

DOAJ  : Directory of Open Access Journals

 http://www.doaj.org

 پذیرفته شده است. برای مزید استحضار، خدمات این سایت که در سوئد مستقر است رایگان می باشد و شرایط پذیرش مجلات به این سایت عبارتند از:

1. مجله هایی پذیرفته می شوند که کیفیت لازم را دارا باشند.

2. متن کامل مقالات در اختیار قرار گیرد.

3. مجله های کلیه رشته ها و زبان ها مجاز به ورود در سایت هستند. در ضمن تا امروز بیش از 3000 مجله پذیرفته شده در این سایت وجود دارد که بیش از 1000 عنوان مجله در مقیاس مقاله ای قابل جستجو هستند.

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.89.42.fa.html
برگشت به اصل مطلب