راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


راهنمای افزودن سریع اعضای هیات علمی

 

برای افزودن سریع اعضای هیات علمی، با دسترسی برای تکمیل اطلاعات توسط ایشان، می‌توانید با کلیک راست روی گزینه‌ی دریافت نمونه فایل ورودی مفسر XML و انتخاب گزینه Save target as فایل موجود را دریافت کنید. سپس این فایل را در برنامه میکروسافت اکسل باز کنید و اطلاعات آن را تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که کد گروه را متناسب با کد در نظر گرفته برای آن‌ها (در بخش تنظیمات‌ گروه‌ها و زیرگروه‌ها) وارد کنید. سایر کدها را نیز متناسب با کد مربوطه در صفحه تنظیمات ثبت نام درج نمایید.

 

<organ_code>115</organ_code>
<first_name>ابوالفضل‌</first_name> نام
<last_name>فقیهی‌</last_name> نام خانوادگی
<sex>2</sex> برای زن 1 و برای مرد 2 تنظیم شود
<unit_code>101</unit_code> کد سازمانی - نیاز به تغییر ندارد
<dept>کالبدشناسی‌</dept> کد یا نام گروه
<level>دانشیار</level> کد یا نام مرتبه ی علمی
<employ>رسمی‌ کشوری‌</employ> کد یا نام محل خدمت
<base>25</base>
<diploma_code>23</diploma_code> کد یا نام درجه ی علمی
<field>علوم‌ تشریحی‌ وکالبدشناسی‌</field> عنوان رشته ی تحصیلی
<office>شفایحیائیان‌علوم‌پایه‌پزشکی‌</office>کد یا نام محل خدمت
<title>معاون‌آموزشی‌علوم‌پایه‌دانشکده‌پزشکی‌</title> عنوان پست سازمانی
<email>abel@iums.ac.ir</email>پست الکترونیک

 

 

پس از تکمیل فایل را باردیگر به صورت DATA XML ذخیره کنید. سپس فایل را با کمک Browse و دکمه تایید در پایگاه فراگذاری کنید و پس از تایید فراگذاری، ورود اطلاعات فایل فراگذاری شده به بانک اطلاعاتی پایگاه را تایید کنید. برنامه به صورت خودکار یک نام کاربری و گذرواژه برای هر یک از اعضا تولید می‌کند و آن را همراه با نامه‌ی معرفی دسترسی برای ایشان می‌فرستد.

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb CMS - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی