راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


پرسش‌های متداول

 

برخی ابزارها و کدهای مفید دیگر

----------------------------------------

این امکان در سایت‌های دارای قالب صفحه اول اختصاصی فراهم است. تصاویر jpg را در شاخه زیر اضافه کنید:

./files/site1/random_images/

و تصاویر را با ترتیب دلخواه در صفحه قالب به کار برید. نامگذاری تصاویر باید از فرم زیر تبعیت کند:

awt_random_image1.jpg

awt_random_image2.jpg

awt_random_image3.jpg

...

-------------------------------

 

این بخش تکمیل نشده و قابل استفاده نیست

این امکان در سایت‌های دارای قالب صفحه اول اختصاصی فراهم است.تصاویر jpg را در شاخه زیر اضافه کنید:

./files/site1/slide_maker/

سپس فایل زیر را برای نمایش تصویر و پیوند آن ویرایش کنید و با نام زیر در شاخه فوق بگذارید:

slides_config_1.xml

برای نمایش در محل مورد نظر در قالب گرافیکی، کد زیر را به کار برید:

__AWT_SLIDE_MAKER_NO1__

 

-----------------------

 

 

 

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی