Academic Web Tools

 

Yektaweb Collection

 

راهنماي پوشه‌هاي اختصاصي زيربخش‌ها

 

فايل‌هاي مربوط به ماژول‌ها و بخش‌هاي برنامه در پوشه‌هاي جداگانه نگهداري مي‌شوند. اين پوشه‌ها را در بخش "مديريت پوشه‌ها و فايل‌ها" مي‌توانيد ببينيد و در صورت نياز ويرايش كنيد. در جدول زير اين پوشه‌ها معرفي شده‌اند.

 

توضيحات

نام پوشه

پوشه‌ي تبليغات

ads

پوشه‌ي آلبوم تصاوير

albums

پوشه‌ي دكمه‌هاي زير banner

bb

پوشه‌ي فايل تصاوير بخش معرفي كتاب

books

پوشه‌ي فايل‌هاي پشتيبان بانك اطلاعات

db_baks

پوشه‌ي فايل‌هاي سامانه‌ي اسناد و فايل‌ها

docs

پوشه‌ي متن‌هاي آماده براي تسريع ايجاد ايميل

ep_cb

پوشه‌ي فايل‌هاي قالب‌هاي بخش پست الكترونيك

ep_tpls

پوشه‌ي فايل‌هاي متني بخش پست الكترونيك

ep_txts

پوشه‌ي كادرهاي پويانمايي

flash

پوشه‌ي فايل‌هاي فرستاده‌شده از فرم‌ها

forms_files

پوشه‌ي آيكن‌ها

icons

پوشه‌ي پيشنهادي براي فراگذاري تصويرهاي درون مطالب صفحات

pages

پوشه‌ي دكمه‌هاي پيوند فوري

qb

پوشه‌ي فايل‌هاي اصلي قالب سايت (تصوير بالايي و پاييني صفحات)

site

پوشه‌ي مربوط به فايل‌هاي موقت

temp

پوشه‌ي همه‌ي فايل‌هايي كه كاربران مي‌فرستند (مقالات)

user_files

 

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مديريت يكپارچه پايگاه‌هاي اينترنتي