Academic Web Tools

 

Yektaweb Collection

 

پرسش‌هاي متداول

 

راهنمای ابزار CPanel بر روی سرور یکتاوب:
سرویس ایمیل همراه با CPanel
در اختیار شما قرار می گیرد. این ابزار برای ایجاد و تغییر مشخصات ایمیل تحت دامنه سایت خود، تهیه پشتیبان از داده ها و فایل های خود، آمار گیری، مدیریت زیر دامنه ها و سایر ابزارهای مدیریتی کاربرد دارد.
برای ورود به ابزار CPanel
از نشانی سایت خود به همراه cpanel (پورت 2083) استفاده کنید. برای مثال:

www.yektaweb.com/cpanel

گاهی در شبکه دسترسی به این پورت وجود ندارد. در این حالت نشانی زیر را امتحان کنید:

www.yektaweb.com:2082

گاهی در شبکه دسترسی به این پورت نیز وجود ندارد. در این حالت موضوع را با مسوول شبکه خود طرح نمایید.

 

 

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مديريت يكپارچه پايگاه‌هاي اينترنتي