راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


راهنمای صفحه‌ی تنظیمات ویژه‌ی مقالات

 

 

 

در صفحه‌ی تنظیمات ویژه‌ی مقالات مشخص می‌کنیم که ورود اطلاعات مربوط به مقالات چگونه باشد و چه فرایندی برای بررسی و انتشار مقالات پیموده شود. در ادامه بخش‌های این صفحه معرفی می‌شود.
تنظیمات ورود اطلاعات مقالات

در این‌جا مشخص می‌کنید که  نوشتن چکیده‌ی مقاله، کلیدواژه‌ها، مشخصات نگارندگان یا نوشتن توضیحات درباره‌ی مقاله، اجباری یا اختیاری باشد. همچنین می‌توانید تعیین کنید که کادرهای عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌‌ها برای زبان فارسی و زبان انگلیسی به طور جداگانه در صفحات آن زبان نمایش داده شود یا کادرهای مربوط به دو زبان در یک صفحه دیده شود.

 


تنظیم ارسال فایل مقاله

در این‌جا مشخص می‌کنید که آیا فرستندگان مقاله امکان فراگذاری فایل داشته باشند یا نه. همچنین، می‌توانید فرستادن فایل بدون نام نویسنده (ویژه‌ی داوری) را برای آن‌ها اجباری یا اختیاری کنید.
امکان‌های دیگری که می‌توانید فعال یا غیرفعال کنید:

 • ارسال پست الکترونیک آگاهی‌دهنده دریافت مقاله            
 • امکان ویرایش مقالات براى کاربران (همراه با تعیین محدودیت زمانی)         
 • امکان حذف مقالات براى کاربران (همراه با تعیین محدودیت زمانی)
 • امکان فراگذاری فایل html مقاله توسط مدیر برنامه          
 • امکان فراگذاری فایل چکیده‌ی انگلیسی مقاله توسط مدیر برنامه      
 • امکان مشاهده‌ی جریان بررسى مقاله براى کاربران (همراه با تعیین مرحله)     
 • تعداد کادر نویسندگان در فرم ارسال مقالات بخش مدیریت            
 • سقف مجاز ارسال مقاله برای هر کاربر
 • امکان انتخاب موضوع دوم برای کاربران   
 • نمایش نشانی و مشخصات نویسنده‌ی مسئول          
 • ستاره‌دارکردن نام نویسنده مسئول

سایر تنظیمات مقالات
در‌این‌جا میانبرهایی برای انجام دیگر تنظیمات بخش مقالات آمده است. این تنظیمات در بخش مربوط به خود در راهنمای مدیریت مقالات، معرفی شده‌اند.
انواع اقدامات مقالات

در این‌جا فرایند دریافت تا انتشار مقاله در برنامه‌ تعریف شده است. شما می‌توانید این فرایند را با توجه به گردش کاری نشریه که سردبیر و اعضای هیات تحریریه مشخص می‌کنند، تغییر دهید. برای افزودن وضعیت‌های مورد نظر خود به فهرست موجود از کادرهای انتهایی استفاده کنید.

 


به یاد داشته باشید

 • وضعیت های مقالات در صفحات شخصی در بخش پرونده‌ی مقالات به کاربران نشان داده می‌شوند.
 • وقتی مقاله‌ای برای نخستین‌بار در برنامه ثبت می‌شود به عنوان مقاله‌ی تکمیل نشده شناخته می‌شود.
 • پس از این‌که فرستنده‌ی مقاله آن را در صفحه‌ی شخصی تایید کرد وضعیت آن به صورت در حال بررسی تغییر می‌کند.
 • مدیر برنامه می‌تواند پس از انجام بررسی‌ها و مشاهده‌ی نظر سردبیر و داوران، مقاله را در حالت آماده‌ی ویرایش قرار دهد تا فرستنده بتواند مشخصات و فایل مقاله را تغییر دهد.

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb CMS - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی