جلد 19، شماره 72 - ( مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي-علوم آب و خاك-تابستان 1394 )                   جلد 19 شماره 72 صفحات 11-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18869/acadpub.jstnar.19.72.2


XML English Abstract Print


گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده:   (9816 مشاهده)
مدل SIMDualKC، یک مدل شبیه‌سازی برنامه آبیاری بوده که ضریب گیاهی دوگانه را برای تعیین ETcبه کار برده و بدین‌منظور، در گام زمانی روزانه، دو بیلان حجمی جداگانه را در خاک محاسبه می‌نماید. یک بیلان برای لایه تبخیر که در آن Ke محاسبه می‌شود و دیگری بیلان در کل منطقه ریشه که Kcb برای شرایط رطوبتی خاک اصلاح می‌شود. در این مطالعه، داده‌های دو سال تبخیر- تعرق لیسیمتری گیاه گشنیز برای واسنجی و صحت‌سنجی مدل استفاده شد. مقدار Kcb برای دوره اولیه کشت 21/0، برای دوره میانی فصل 12/1 و برای دوره انتهایی فصل 79/0 به‌دست آمد. نتایج به‌دست آمده حاصل از شبیه‌سازی، برازش خوبی را بین داده‌های ETc حاصل از مدل و ETc منتج از محاسبات بیلان حجمی داده‌های لیسیمتری زهکش‌دار را نشان می‌دهد. مقدار RMSE برای واسنجی و صحت‌سنجی به‌ترتیب به‌میزان 64/1 و 53/1 میلی‌متر در روز به‌دست آمد. راندمان مدل‌سازی EF برابر با 8/0 و شاخص تطابق dIA برابر با 93/0 می‌باشد که نشان‌دهنده اجرای خوب مدل‌سازی با استفاده از مدل SIMDualKC است. مقدار تبخیر از خاک به‌طور متوسط در دو سال واسنجی و صحت‌سنجی برابر با 181 میلی‌متر به‌دست آمد که بیان‌گر 25% میزان ETc می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مدل SIMDualKC، مدل مناسبی جهت شبیه‌سازی تبخیر-تعرق روزانه گیاهی با استفاده از رویکرد ضریب گیاهی دوگانه برای گیاه گشنیز در منطقه غرب ایران است.
متن کامل [PDF 491 kb]   (1544 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومی
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۱ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۱