جلد 13، شماره 48 - ( تابستان 1388 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
XML [English Abstract] بررسی ضرورت پوشانیدن گل ها در گرده افشانی کنترل شده سیب با ردیابی آلل های ریزماهواره در نتاج تلاقی ارقام گلدن ’ اسموتی ‘ ×شفیع آبادی
ص. 1-15
چکیده (18510 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1980 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر تنک خوشه و سطوح مختلف سربرداری شاخه های بارور بر عملکرد متعادل و بهبود کیفیت میوه انگور عسکری
ص. 15-27
چکیده (15412 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1722 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر مصرف کودهای گوگرددار بر شاخص های رشد و عملکرد بادام زمین(Arachis hypogaea L.)
ص. 27-41
چکیده (16215 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1783 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر متقابل ژنوتیپ ×محیط و پایداری عملکرد ارقام پنبه از طریق روش های تک متغیره پارامتری و ناپارامتری
ص. 41-51
چکیده (15287 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1635 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی هم بستگی و تکرارپذیری آماره های پارامتری و چندمتغیره پایداری عملکرد دانه در جو دیم
ص. 53-63
چکیده (22824 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2216 دریافت)  

XML [English Abstract] شناسایی ژنوتیپهای تریتی پایرم ثانویه با هیبریداسیونDNA ژنومی در محل (GISH)
ص. 65-75
چکیده (24775 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2438 دریافت)  

XML [English Abstract] مطالعه شاخصهای تحمل به خشکی در برخی ارقام پاییزه کلزا(Brassica napus L.)
ص. 77-90
چکیده (23994 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (3290 دریافت)  

XML [English Abstract] همبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی در برنج (Oryza sativa L.)
ص. 91-105
چکیده (16333 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1906 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد ده رقم گندم نان در دو رژیم آبیاری
ص. 107-120
چکیده (22634 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (3908 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن دانه ارقام کنجد در منطقه بوشهر
ص. 123-131
چکیده (16006 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2226 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر دمای هوا و دمای منطقه ریشه بر عملکرد و تثبیت نیتروژن سه گونه یونجه یکساله
ص. 133-150
چکیده (18330 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1557 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر آویلامایسین و پروبیوتیک بر رشد جبرانی جوجه های گوشتی متعاقب تغذیه با یک جیره کم تراکم
ص. 153-160
چکیده (18032 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2267 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ارزش غذایی سطوح مختلف علوفه سیب زمینی ترشی(Helianthus tuberosus)و یونجه با روش های برون تنی و درون تنی (گوسفند)
ص. 163-173
چکیده (14394 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2118 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی آثار ارگوسان و ویبرو ماکس بر رشد و بقای پست لاروهای میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus)
ص. 175-187
چکیده (12280 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2139 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر ناسازگاری ماتریس های واریانس- کواریانس در شاخص انتخاب
ص. 187-194
چکیده (15361 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2426 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر استفاده از رکسارسون و باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات در جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوج ههای گوشتی
ص. 197-205
چکیده (11979 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1641 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه میزان پل یساکاریدهای مترشحه از باکتری های لاکتیک در چند نمونه ماست سنتی،صنعتی و تولید شده در آزمایشگاه و بررسی اثر آن برخصوصیات فیزیکی محصول
ص. 207-217
چکیده (11280 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2303 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (صحرا و دشت)
ص. 219-229
چکیده (14236 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2356 دریافت)  

XML [English Abstract] تولید نشاسته ژلاتینه گندم و ذرت به وسیله خشک کن غلتکی واستفاده از آن در تولید سس سالاد
ص. 231-238
چکیده (14568 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2444 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری
ص. 241-248
چکیده (11836 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2361 دریافت)  

XML [English Abstract] فرمولاسیون ماست میو های تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگه داری
ص. 251-260
چکیده (11999 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (3384 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر افزودن گلیسرول و شربت گلوکز بر تبلور قندها در انجیرخشک
ص. 263-271
چکیده (32346 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2030 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی سینتیک خشک شدن زیره سبز در یک خشک کن خورشیدی در دو حالت تابش مختلط و غیرمستقیم
ص. 273-282
چکیده (13797 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1697 دریافت)  

XML [English Abstract] تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال
ص. 285-298
چکیده (18642 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1966 دریافت)  

XML [English Abstract] کنترل بیولوژیکی نماتود سیستی چغندر قند Heterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه
ص. 301-312
چکیده (13571 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2856 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر فاکتورهای آب و هوایی بر اسپورزایی قارچ عامل بیماری بلاست برنج در استان گیلان
ص. 315-326
چکیده (17386 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1855 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران
ص. 329-338
چکیده (15928 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1906 دریافت)  

XML [English Abstract] درونزایی قیمت و مقدار در تجزیه و تحلیل تقاضای گوشت مرغ و گاو: شواهدی از گراف های غیرچرخشی سودار
ص. 341-354
چکیده (13354 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1737 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر کاربرد نهاده ها بر ریسک تولید برنج استان گیلان
ص. 357-364
چکیده (16749 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2690 دریافت)  

XML [English Abstract] عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جنگل زدایی کشورهای منتخب: کاربرد نظریه زیست محیطی کوزنتس
ص. 367-374
چکیده (13349 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2157 دریافت)  

XML [English Abstract] بازاریابی گل رز هلندی در شهرستان اصفهان
ص. 377-388
چکیده (14701 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (4653 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی رفتار مصرفی خانوار شهری و روستایی ایران
ص. 391-402
چکیده (11129 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2622 دریافت)  

XML [English Abstract] تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان
ص. 405-413
چکیده (13963 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1769 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر قرق همراه با عملیات آبخوا نداری بر روند افزایش طبیعی نهال های ارس Juniperus excelsa Bieb.(مطالعه موردی: مازندران- حوزه آبخیز پشتکوه)
ص. 415-425
چکیده (17070 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2029 دریافت)  

XML [English Abstract] استفاده از جوامع گیاهی توسط آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa)در پناهگاه حیات وحش موته
ص. 427-435
چکیده (17571 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1773 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال سرو نقرهای و زربین در نهالستان
ص. 437-447
چکیده (16398 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2660 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی آثار بهره برداری بر زادآوری و فشردگی خاک جنگل در سیستم چوبکشی زمینی (مطالعه موردی جنگل اسالم استان گیلان)
ص. 449-456
چکیده (16904 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (3166 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb