جلد 11، شماره 40 - ( تابستان 1386 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
XML [English Abstract] بررسی فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز
ص. 1-12
چکیده (16341 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2101 دریافت)  

XML [English Abstract] معرفی یک مدل ریاضی جدید برای ارزیابی و بهینه سازی عملکرد کانال‌های آبیاری
ص. 13-26
چکیده (14039 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2051 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی کاربرد مدل‌های هوش محاسباتی در شبیه سازی و پیش بینی بهنگام جریان‌های سیلابی
ص. 27-37
چکیده (15707 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1951 دریافت)  

XML [English Abstract] شبیه‌سازی هیدرولیکی لوله‌های فرعی (لترال‌های) آبیاری بارانی
ص. 39-52
چکیده (15909 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1854 دریافت)  

XML [English Abstract] اثرات متقابل باکتری‌های حل کننده فسفات (Bradyrhizobium japanicum) بر شاخص‌های رشد، غده‌بندی و جذب برخی عناصر غذایی در سویا
ص. 53-64
چکیده (14314 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2663 دریافت)  

XML [English Abstract] کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری
ص. 65-77
چکیده (16449 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2411 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستان
ص. 79-92
چکیده (15990 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1738 دریافت)  

XML [English Abstract] تخمین هدر رفت خاک و عناصر غذایی در اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی با استفاده از باران‌ساز مصنوعی
ص. 93-107
چکیده (23562 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2371 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر دامنه و بسامد ارتعاش بر جداسازی دانه و خوشه دو رقم پسته
ص. 109-123
چکیده (11291 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1329 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر بار محوری و بار کششی بر بازده زمین گیرایی و مصرف سوخت دو تراکتور سنگین در اجرای شخم با گاوآهن برگردان دار چهار خیش نیمه سوار
ص. 125-136
چکیده (16925 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1897 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر غلظت نمک‌های معدنی، ساکارز و بنزیل آدنین بر آغازش رشد ساقه‌های رونـده سرخس بوستونی (Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis)
ص. 137-146
چکیده (9171 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1729 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژن بر تجمع و کارایی انتقال مجدد نیتروژن در برگ پرچم دو رقم گندم
ص. 147-155
چکیده (13686 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1724 دریافت)  

XML [English Abstract] برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و اجزای آن به روش تلاقی‌های دای آلل
ص. 157-165
چکیده (16105 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1698 دریافت)  

XML [English Abstract] پاسخ جمعیت علف‌های‌ هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.Cicer arietinum L)
ص. 167-177
چکیده (14725 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1841 دریافت)  

XML [English Abstract] کنترل ژنتیکی تحمل به شوری در گندم با استفاده از تجزیه میانگین و واریانس نسل‌ها
ص. 179-192
چکیده (14773 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2037 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثرات سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر تنظیم کننده‌های اسمزی و جذب عناصر غذایی در گندم
ص. 193-211
چکیده (15138 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1848 دریافت)  

XML [English Abstract] برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌پذیری عمومی توده‌های بومی اسپرس از نظر عملکرد علوفه
ص. 213-223
چکیده (15726 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1325 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان و تنوع پروتئین در بذر ده رقم کنجد (Sesamum indicum L.)
ص. 225-231
چکیده (12573 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1676 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر نحوه اختلاط کود دامی با خاک و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) در خرم‌آباد لرستان
ص. 233-243
چکیده (17882 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2234 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر سطوح مختلف حذف برگ در مراحل زایشی گیاه بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم هیبرید آفتابگردان
ص. 245-256
چکیده (11582 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1606 دریافت)  

XML [English Abstract] وقوع بیماری آتشک گلابی در اثر Erwinia amylovora در استان گیلان
ص. 257-265
چکیده (20110 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1859 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر گرده افشانی برکمیت و کیفیت بذر سه رقم پائیزه کلزا(Brassica napus L.) در منطقه اصفهان
ص. 267-276
چکیده (14021 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1541 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ‌ویژگی‌های ‌کیفی‌ خمیر حاصل ‌از چهار رقم گندم تولیدی منطقه سبزوار
ص. 277-287
چکیده (14549 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1409 دریافت)  

XML [English Abstract] تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی
ص. 289-297
چکیده (15421 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1911 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی امکان فساد سس مایونز در شرایط نگه‌داری در دمای بالا و در بسته‌های بزرگ پلاستیکی
ص. 299-315
چکیده (13295 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1802 دریافت)  

XML [English Abstract] شرایط بهینه استخراج ژلاتین خوراکی از استخوان گاو به روش اسیدی با استفاده از رگرسیون سطوح پاسخ RSREG
ص. 317-330
چکیده (16385 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1798 دریافت)  

XML [English Abstract] استفاده از نشانگرهای RAPD برای شناسایی تغییرات ژنتیکی در مرغان ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران
ص. 331-338
چکیده (17090 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1319 دریافت)  

XML [English Abstract] ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه‌زا
ص. 339-350
چکیده (17676 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1859 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر مکمل آنزیمی در جیره‌های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی
ص. 351-361
چکیده (12402 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1471 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر محدودیت غذایی در سنین اولیه و برنامه نوری (متناوب شبانه) روی عملکرد جوجه‌های گوشتی
ص. 363-374
چکیده (12432 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1558 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه ارزیابی گاوهای هلشتاین برای تولید شیر با استفاده از مدل‌های روز آزمون و 305 روز
ص. 375-384
چکیده (14300 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1623 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر سطوح مختلف کلسیم بر معیارهای رشد و ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)
ص. 385-398
چکیده (10032 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1703 دریافت)  

XML [English Abstract] انتخاب و رتبه‌بندی سیستم‌های آبیاری در استان اصفهان: کاربرد ماتریس معیارها، کاراییکیفی گزینه‌ها و برنامه‌ریزی چندمعیاری
ص. 399-409
چکیده (12532 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1510 دریافت)  

XML [English Abstract] کاربرد داده‌های ماهواره‌ای تی . ام. (TM) در برآورد تولید مرتع (مطالعه موردی زیر حوضه سفیدآب، سد لار)
ص. 411-423
چکیده (12017 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1472 دریافت)  

XML [English Abstract] تعیین اندازه واحدهای بهره برداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی - اقتصادی اجتماعیدر حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ
ص. 425-437
چکیده (14054 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1519 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای +ETMجهت تهیه نقشه طبقات پوششی جنگل-اراضی درختچه ای-مرتع (مطالعه موردی حوزه نکا-ظالم رود-مازندران)
ص. 439-448
چکیده (15562 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1653 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان
ص. 449-464
چکیده (19512 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (5094 دریافت)  

XML [English Abstract] مطالعه جوانه زنی و راندمان تولید نهال بذور افرا(Acer velutimunm Boiss.)جمع‌آوری شده از 11 رویشگاه در جنگل‌های مازندران
ص. 465-470
چکیده (11764 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1525 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر جبرلین و سرمای مرطوب بر شکست خواب بذر کما .Ferula ovina Boiss
ص. 471-482
چکیده (12857 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1978 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه کارایی شاخص‌های تعیین الگوی پراکنش در درمنه زارهای استان یزد
ص. 483-495
چکیده (11693 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1853 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb